ZIEKTE VAN LYME EN CO-INFECTIES BEHANDELING

6-FASEN BEHANDELPLAN

Bij complexe chronische (multisysteem) aandoeningen is het belangrijk om op verschillende gebieden en (waar nodig) met een multidisciplinair team integraal naar de mogelijke oorzaak, de  aandoening en de symptomen te kijken. Integraal wil zeggen dat de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Deze vervolgens te analyseren om zodoende gericht veranderingen aan te brengen in o.a. de biochemie van de client en daarmee de disbalans die in het systeem is ontstaan te herstellen en in de toekomst te voorkomen.

  1. Uitgebreide anamnese en diagnostisch onderzoek. Aan de hand van een uitgebreide anamnese, de medicatie geschiedenis, laboratoriumonderzoek, DNA-onderzoek, ontlastingsonderzoek en/of speekselonderzoek achterhalen we de oorzaak van de disbalans die het systeem steeds laat ‘crashen’. Ook wordt er een inventarisatie gedaan van het voedingspatroon, de leefomgeving en eventuele stressoren in het verleden of het heden. Aan de hand van de uitkomst hiervan wordt het behandelplan opgesteld.
  2. Immuun modulatie. Gericht op het versterken van het immuunsysteem en het herstellen van de darm(microbiotica). Een goed werkend immuunsysteem is de fundatie van gezondheid. Maar liefst 70% van onze afweer bevindt zich in de darmen. Het herstellen en het opnieuw in balans brengen van de afweer en het immuunsysteem is van groot belang voor cliënten met chronische ziekten zoals o.a. de ziekte van Lyme, auto-immuunziekten en kanker. Daar komt bij dat deze mensen over het algemeen een medicatiehistorie hebben (bijvoorbeeld antibiotica, prednison en NSAID gebruik) die naast hun werking ook bijwerkingen hebben en o.a. schade kunnen hebben aangericht aan de darmen. Door middel van voeding, gerichte suppletie, leefstijl advies, infrarood bed en low level laser therapie versterken we het immuunsysteem en de gezondheid van de darmen.
  3. Ziekte specifieke therapie & pijnbestrijding. Bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten maar ook (voedsel) allergieën- en intoleranties zijn de voornaamste veroorzakers van ontstekingen en chronische aandoeningen. Of we al dan niet ziek worden hangt af van de agressiviteit van de ziekmaker, onze algemene gezondheidstoestand, onze genen, ons immuunsysteem en de snelheid waarmee ons immuunsysteem reageert op vreemde indringers. De behandeling is gericht op natuurlijke ontstekingsremmende middelen. Suppletie- en voedingsadvies met bacterie-, virus of parasitair- remmende werking. Ter bestrijding van pijn wordt o.a. Low Level Laser Therapie ingezet.
  4. Toevoeging van vitaminen en mineralen. Vitamine en/of mineralen deficiëntie veroorzaakt door eenzijdige voeding, ziekte, een lekkende darm of medicatie gebruik kan het immuunsysteem onderuithalen en ons extra kwetsbaar maken.
  5. Ontgiften/detoxificatie. Bacteriën scheiden gifstoffen uit die soms vanwege de ziekte, een slecht werkende lymfe stroom, genetische belastbaarheid met geblokkeerde detoxificatie ‘pathways’ het lichaam niet of niet genoeg verlaten. We leven daarnaast in een vervuilde wereld. We ademen uitlaatgassen en industriële dampen in. We eten voeding met pesticiden en andere chemicaliën. We eten en drinken dierlijke producten die antibiotica, steroïden en andere medicijnen krijgen. We gebruiken verzorgingsproducten vol chemicaliën. We gebruiken bouwmaterialen, verf en schoonmaakmiddelen die giftige dampen afgeven. We slikken medicijnen, drinken alcohol en roken sigaretten…We hebben dus allemaal gifstoffen in ons lichaam, maar sommige mensen gaan gebukt onder zo’n overweldigend hoge toxische lading dat hun gezondheid permanent onder druk staat en verder beschadigd zal worden zonder verder onderzoek en een vorm van detoxificatie. Gifstoffen onderdrukken het immuunsysteem en een ‘vervuild’ systeem blokkeert vaak de weg naar gezondheid. De lymfestroom blokkeert en gifstoffen kunnen niet meer juist worden afgevoerd. Het is belangrijk het lichaam in een staat van rust te brengen en de toxische belasting te verminderen.  Dit doen we o.a. door de lymfe stroom te stimuleren met lymfe drainage therapie (met behulp van de Slimyonik), door te ontgiften door middel van voeding en suppletie en/of door middel van (intermitterend) vasten of een ‘fasting mimicking dieet’ (onder begeleiding).
  6. Body & Mind technieken. Stress en trauma onderdrukken het immuunsysteem en kunnen mede de oorzaak zijn van disbalans en ziekte. We begeleiden patiënten om patronen te ontdekken in hun leven dat hen gevoelig heeft kunnen maken voor deze disbalans. Binnen het centrum ‘De Nieuwe Lente’ bieden we oplossingen voor stress management en leefstijl coaching met bijvoorbeeld EMDR en Trauma Therapie, Life-coaching, ontspanning massage etc.