TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Consulten en kosten
Het eerste consult duurt meestal een uur. Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 2 tot 4 weken plaats en duren ongeveer een half uur. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten. De kosten van voedingssupplementen en eventuele laboratoriumtesten zijn niet inbegrepen.

Tarief consulten
Het tarief voor consulten, vervolgconsulten en telefonische of e-mailconsulten bedraagt € 60,- per half uur. Consulten worden naar rato van tijd gefactureerd.

In Spanje hanteer ik andere tarieven. Neem voor meer informatie contact met mij op.

Betaling
Je krijgt een factuur mee die je eventueel kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Afwezigheid/ Verhindering
Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Bij annuleringen binnen 48 uur worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoedingen
Onder de Linde is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend.

Via deze link vind je een overzicht van zorgverzekeraars en de bijbehorende vergoedingen De factuur van een consult valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.

Ik ben aangesloten bij de MBOG